Sunday, June 27, 2010

羅漢果龍眼冰


夏日炎炎街上幾乎每人也手捧住一杯羅漢果龍眼冰,我當然無執輸(不過我覺得自己整味道會好一點,羅漢果三個先拆開,與龍眼乾煲水焗一小時,加冰糖,放涼即成啦)。

2 comments:

tofufa said...

It is very sweet or just okay?

kristie said...

兩樣都係,太甜得來唔好飲。;p